Published: 2018-05-31

ANALISIS KINERJA METODE ANFIS UNTUK PERAMALAN KASUS DEMAM BERDARAH DI KABUPATEN MALANG

Wiwik Anggraeni, Garis Narendra Kurniaji, Edwin Riksakomara, Febriliyan Samopa, Radityo Prasetianto Wibowo, Lulus Condro T, Pujiadi Pujiadi

199-212

A SURVEY OF WEB TECHNOLOGIES USED IN INDONESIA LOCAL GOVERNMENTS

Nur A Rakhmawati, Sayekti Harits, Deny Hermansyah, Muhammad Ariful Furqon

213-222